Mensensmokkel

mensensmokkel

Miljoenen mensen uit de hele wereld ontvluchten hun land om elders hun heil te zoeken. Maar het is geen eenvoudige opgave om het land van belofte te bereiken – en dus maken ze gebruik van de diensten van ‘reisagenten’, die anderen gewoon ‘mensensmokkelaars’ noemen. Het zijn deze agenten die de routes kennen; zij verschaffen de reisdocumenten, zij zorgen voor het vervoer per vrachtwagen, vliegtuig of schip – en laten zich hier exorbitant veel geld voor betalen. Volgens internationale politiediensten gaat in de mensensmokkel meer geld om dan in de drugshandel.

In Mensensmokkel brengen Yaël Vinckx en David Jan Godfroid voor het eerst het groeiende probleem in kaart: de schrijvers schetsen landen van herkomst, beschrijven routes en reissommen, bezoeken bij nacht en ontij streken waar mensen illegaal de grens worden overgebracht, behandelen het beleid (of het gebrek aan beleid) van de Nederlandse politie en justitie, gaan in op de internationale samenwerking (of het gebrek eraan) bij de bestrijding van het probleem en komen met aanbevelingen voor een betere aanpak.

IN DE MEDIA

‘Onthullend boek over mensensmokkel’  (Fons de Poel in tv-programma Netwerk, 1999)

‘Een uitermate boeiend en vaak onthullend relaas over een uitermate actuele problematiek. Het sober uitgevoerde boek leest weg als ’n spannende roman. Vakwerk, goed voor een flinke lezerskring.’ (De Boekensalon)

BESTELLEN

Bestel Mensensmokkel