Anonieme baby in het vondelingenhuis

babyklappeDordrecht krijgt een babyhuis, waar ouders hun ongewenste kind kunnen achterlaten. De staatssecretaris is tegen en strafrechterlijke vervolging dreigt. Ik sprak voor NRC met initiatiefnemer Barbara Muller.

In het babyhuis kunnen ouders (tijdelijk) de verzorging van hun kind overdragen; in de vondelingenkamer kunnen ouders hun pasgeboren baby anoniem achterlaten. Want dat kan in Nederland (nog) niet: je baby anoniem achterlaten. In tegenstelling tot onder meer België, Tsjechië en Zwitserland, waar vondelingenluiken wel bestaan. Duitsland telt zelfs zo’n honderd Babyklappes, een soort grote brievenbussen met een voorverwarmd bedje, waar radeloze ouders hun baby’s anoniem achterlaten.

FRAGMENT UIT: Baby anoniem achterlaten in het vondelingenhuis

Moeders die hun pasgeboren baby in de vondelingenkamer leggen, kunnen tot een half jaar daarna op hun beslissing terugkomen. Daarna gaat de baby een lang traject ter adoptie in. Is de baby eenmaal geadopteerd, dan kan de biologische moeder nog wel omgang krijgen, maar de adoptie ongedaan maken kan ze niet. Het babyhuis, zegt Muller, moet ‘het gat vullen dat de huidige hulpverlening laat vallen’.

Sommige instanties, zoals No Kidding en Raak, die kindermishandeling bestrijden, en de stichting True Blue, die kansarme kinderen helpt, juichen haar plan toe. Anderen zijn fel tegen. De Raad voor de Kinderbescherming bijvoorbeeld. Omdat het strafbaar is een baby achter te laten, met het oogmerk zich van het kind te ontdoen. Omdat de moeder uit beeld verdwijnt, waardoor er geen hulp kan worden geboden. En tenslotte omdat het kind het recht heeft te weten wie zijn ouders zijn.

Ook de staatssecretaris is tegen. Hij heeft laten weten dat Muller strafrechtelijk kan worden vervolgd als zij daadwerkelijk een vondeling opneemt. En Muller zelf? Die haalt haar schouders op. Ze moet de eerste agent nog zien die haar komt arresteren omdat ze het leven van een kind heeft gered.

Tegenstanders wijzen nog op een ander probleem: infanticide, oftewel babymoord, wordt door het vondelingenluik niet uitgebannen. In Duitsland, met zijn honderd Babyklappes, werd twee maanden geleden een dode pasgeborene op een vuilnisbelt in Neukirche gevonden. Muller weet dat. ‘Maar ik zeg ook: Er zijn zo’n vijfhonderd baby’s in een Duits vondelingenluik achtergelaten. Wat was er met hen gebeurd als die luiken er niet waren geweest? Waren zij dan ook op de vuilnisbelt beland?’